អាជីព

អាជីព | ការងារ

est. bar តែងតែស្វែងរកនូវបុគ្គលិកប្រកបដោយទេព្យកោសល្យខាងបំរើសេវាកម្មនៅតាមបារ និង ភោជនីយដ្ឋាន ជាពិសេសគឺបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែរដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់តែម្តង។

បើអ្នកចង់តាមដាននូវតួនាទីការងារដែលយើងនឹងត្រូវការបុគ្គលិកអោយចូលមកធ្វើនោះនោះ កុំភ្លេចចុះឈ្មោះមកកាន់ “Employment Alert” ដោយបំពេញតាមទំរង់បែបបទដូចមាននៅខាងស្តាំ

អ៊ីមែល: employment@estbar.com

Postal:

ផ្ទះលេខ ១៩z ផ្លូវ ២១៤ រាជធានីភ្នំពេញ​ I22II ប្រទេសកម្ពុជា

ឬ PO Box លេខ 977, រាជធានីភ្នំពេញ​ I2០០០ ប្រទេសកម្ពុជា

 

មុននឹងផ្ញើបែបបទនេះមកកាន់ពួកយើង អ្នកបានដឹងថា est. bar នឹងរក្សាទិន្នន័យឯកសាររបស់អ្នកដែលបានផ្ញើ សំរាប់ការប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអនាគត ក៏ដូចជាបានដឹងថា est. bar នឹងតែងតែផ្តល់ព័ត៌មានរើសការងារដល់អ្នកជាប្រចាំ។

ប្រភេទការងារដែលយើងកំពុងត្រូវការ

est. bar logo
EMPLOYMENT FORM

Apply here for our "Employment Alert" or to apply for a position with est. bar

AdvertisementWeb SearchEmployment WebsiteWord of MouthReferred by FriendsHospitality School ReferralFacebookLinkedin
captcha
Enter Captcha Code